tai lieu thi cong chuc

Tổng hợp các tài liệu ôn thi công chức, luận văn mẫu, báo cáo thực tập, tài liệu nghiên cứu chuyên ngành

Home row Tài liệu học tập row Tài liệu học tập Đại Cương row Đề cương bài giảng: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin - PGS.TS Nguyễn Tấn Hùng

Đề cương bài giảng: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin - PGS.TS Nguyễn Tấn Hùng

Cập nhật: 15:26 Ngày 18/11/2015

share18/11/2015 share Admin share 595 share 1


Tailieucongchuc.com Mời các bạn cùng tìm hiểu thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác- Lênin; học thuyết của chủ nghĩa Mác- Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về chủ nghĩa xã hội được trình bày cụ thể trong "Đề cương bài giảng: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin" của PGS.TS Nguyễn Tấn Hùng.

Tailieucongchuc.com: Đề cương bài giảng: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin - PGS.TS Nguyễn Tấn Hùng

Để xem bản đầy đủ hãy Download tài liệu về máy của bạn!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 20 lần - Cập nhật: 15:26 18/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP 

Tổng hợp tài liệu học tập, ôn thi công chức, thư viện luận văn, báo cáo thực tập các ngành