tai lieu thi cong chuc

Tổng hợp các tài liệu ôn thi công chức, luận văn mẫu, báo cáo thực tập, tài liệu nghiên cứu chuyên ngành

Home row Tài liệu học tập row Tài liệu học tập môn Kinh Tế row Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương IV - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương IV - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cập nhật: 15:40 Ngày 18/11/2015

share18/11/2015 share Admin share 572 share 3


Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương IV - Quản lý nhà nước điểm dân cư nông thôn trình bày khái quát chung về điểm dân cư nông thôn, quản lý nhà nước điểm dân cư nông thôn.

Tailieucongchuc.com: Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương IV - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Để xem bản đầy đủ hãy Download tài liệu về máy của bạn!

download

Giá tiền: Free

Định dạng: PDF - Đã tải: 22 lần - Cập nhật: 15:40 18/11/2015

Tài liệu liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP 

Tổng hợp tài liệu học tập, ôn thi công chức, thư viện luận văn, báo cáo thực tập các ngành